Advies

Advisering en ondersteuning van de sportschutter is de belangrijkste doelstelling van de activiteiten van Schietsport Westland. Wij bieden hierin de volgende onderdelen.

  • Toepassing wet wapens & munitie
  • Aankoopadvies bij vuurwapens
  • Omgang met vuurwapens
  • Schietinstructie o.l.v. KNSA-instructeur

 

Toepassing wet wapens & munitie
Op grond van deze wet verleent de overheid schutters het recht om vuurwapens in bezit te hebben. Dit recht is wel gebonden aan regels die door de schutter nageleefd dienen te worden. Omgang met wapens vereist als eerste enige kennis van de Wet Wapens en Munitie. Het 'lezen' van deze wet is niet voor een ieder gemakkelijk. Toch staan er in deze wet een aantal belangrijke zaken waarvan iedere schutter op de hoogte dient te zijn.

Schietsport Westland heeft een brede kennis inzake uitvoering en toepassing van de Wet Wapens en Munitie. Heeft u vragen over de uitvoering en/of toepassing van deze wet dan kunt u terecht bij Schietsport Westland.

Aankoopadvies bij vuurwapens
De aankoop van een wapen is niet iets wat je maar even snel doet.
Wat voor soort schutter ben je, welke disciplines wil je schieten, hoe vaak wil je schieten en wat is je budget, zijn maar enkele vragen van de vele vragen die moeten worden beantwoord om een juiste keuze te kunnen maken. Schietsport Westland kan u hierin adviseren.

Omgang met vuurwapens
Daarnaast is het van belang dat schutters die in het bezit zijn van vuurwapens hier op een juiste wijze mee omgaan. De schietsport is een leuke en veilige sport en dit moet zo blijven. Schutters die op een 'slechte' manier met hun wapens omgaan zijn een gevaar voor de samenleving en voor de schietsport. Kennis van de eigen wapens, technische werking, de manier waarop de wapens schoongemaakt moeten worden, de veiligheidsregels, de omgang met wapens, de manier van opbergen en de regelgeving inzake de Wet Wapens en Munitie, is belangrijk. Een serieuze en verantwoordelijke sportschutter laat zich niet alleen over de aankoop van een wapen adviseren maar heeft ook kennis van alle zaken die het bezit van een wapen met zich mee brengt. Schietsport Westland heeft de kennis om aankomende sportschutter en sportschutters die een vuurwapen in bezit hebben over al deze zaken te informeren.

Schietinstructie o.l.v. KNSA-instructeur
Naast advisering geeft Schietsport Westland schietinstructie in het kaliber .22 LR. Instructie met geweer, karabijn en pistool. Onder leiding van een gediplomeerd KNSA-instructeur worden op de de schietbaan van Schietvereniging Monster de in- en outs van de manier waarop u de beste resultaten kan behalen uitgelegd.